Miklos Horthy Oradea Grosswardein soldier's postcard 1945

Miklos Horthy Square in Oradea (Grosswardein) on a soldier’s postcard from 1945

Carte postala Oradea 1945 al doilea razboi mondial

Carte postala Oradea al doilea razboi mondial 1945

 Festung Grosswardein 2wk 1945

Festung Grosswardein 2wk 1945

 Miklos Horthy Grosswardein 2wk 1945

 Carte postala militara soldat al doilea razboi mondial